Friday, October 14, 2005

hmmm...

wajib, sunat, harus, makruh, haram

afdhal, digalakkan, dilarang

dibolehkan, dilarang

sah, tidak sah

sunah, adat, amalan kebiasaan

bidaah - hasanah dan dhallah...

mengelirukan??


0 Comments:

Post a Comment

<< Home