Thursday, November 17, 2005

teka teki teka tekuk..

'rasa kuah teringat jambatan'.

clue: ular mati lemas...


1 Comments:

Blogger tujuh86 said...

lingkaran ubat nyamuk terjatuh dalam mangkuk tandas?

ha ha..

teka teki bukan secawan teh akulah. i'm clueless!

11/21/2005 09:41:00 AM  

Post a Comment

<< Home