Saturday, January 17, 2009

last '3'..


3 Comments:

Anonymous ah nett said...

ha? tahun dah last dah 3 tu?
tahun depan masuk 4 plak ke?

heheheh

selamat hari tua.

1/17/2009 07:04:00 AM  
Blogger Tok Rimau said...

Kau sorang je la berkemas lepas Maskara.

1/18/2009 07:36:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

wah wah sudah 39 in year 2009. next year dah 40 but takpe masih nampak muda tak macam 'rimau' yang satu itu.

selamat nampak muda.
(as opposed to nett's wish. heh)

-ika-

1/18/2009 02:10:00 PM  

Post a Comment

<< Home